logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

88 Професионална оријентација: Оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете Компетенцијa: K3
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић
РеализаториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић, Наташа Станисављевић, Весна Остојић, Снежана Шундић, Слађана Голубовић, Слободан Јовановић, Слободан Павловић, Татјана Рајић, Биљана Игњатовић, Јасмина Момчиловић, Бобан Антић, Валентина Раничић, Мирјана Радојевић, Драгана Бошњак, Славица Јаковљевић, Радмила Темељковић, Вера Савић Бенић, Едита Сакали, Јасмина Лекић Бељански, Гордана Матовић, Мирјана Митровић, Владан Јанковић, Бисерка Јаковљевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО
Специфични циљевиРазумевање ПО кроз реализацију реалних сусрета са светом образовања и рада, индивидуално праћење, рад са родитељима, умрежавања школа и партнера, промоција ПО
Садржај и активности 1. Поносимо се оствареним постигнућима (на основу размене креирање постера постигнућа у реализацији програма професионалне оријентације (ПО), као и тешкоће и начине превазилажења). 2 Припрема за реалне сусрете (припрема постера потреба и података за остварење реалних сусрета – средња школа, организација/предузеће, Сајам образовања/занимања, Дани талената у школи). 3. Налазим себи место за праксу (анализа потреба и жеља за испробавање праксе кроз анализу средине организације, предузећа, школе, као ресурс за испробавање праксе, избор места за испробавање праксе техником дијамант, презентација рада група и размена о припремању првог контакта са изабраним ресурсима за испробавање праксе). 4. Остварујемо учење кроз реалне сусрете (Експерти у учионици; Дани информисања о занимањима; Дани информисања за девојчице и дечаке; Дани талената у школи, симулција; Презентација симулације). 5. Остварујемо учење кроз реалне сусрете. 6. Остварујемо реалне сусрете (припрема документације за реалне сусрете – информације о мом месту за праксу). 7. Пријављивање и распитивање у школи/предузећу (правила за успешно пријављивање и распитивање у школи/предузећу). 8. На разговору у предузећу (припрема играња улога – критеријуми за општи утисак кандидата на разговору за посао). 9. Моја одлука о школи и занимању (индивидуални рад, на линији одлуке, као мали/мала желео/ла сам да будем кад порастем; сећање из основне школе; моја размишљања о занимању/занимањима у основној школи; сећање из средње школе; иазбрао/ла сам овај факултет јер желим...размена). 10. Конкурисање и тестови на конкурсу (припрема симулације – пријава за радно место и тест подесности). 11. Педагошке могућности професионалне оријентације за реализацију у школи на основу материјала, експертском методом. 12. Планирање имплементације програма (план имплементације програма у условима сваке поједине школе; упознавање са Приручником и портфолијом – размена о могућностима и начинима употребе материјала из области ПО). 13. Евалуација (поруке из „Ковчега са благом“ за рад на програму ПО, рефлексија и евалуација програма).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањетри дана (24 бода)