logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

878 Ритмички и мелодијски диктати у основној и средњој музичкој школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗемун Арт Клуб, Немањина 9, 11080 Земун
КоординаторСиниша Радојчић, sinisa.radojcic@kostaman.rs, 011/316-77-75, 065/334-88-35
АуториВладимир Јовановић
РеализаториВладимир Јовановић
Општи циљевиУнапређење наставе Солфеђа у основној и средњој музичкој школи
Специфични циљевиУнапређење наставне јединице ДИКТАТИ у настави Солфеђа у основној и средњој музичкој школи; Корелација усмених и писмених диктата са певањем „a prima vista“.
Садржај и активности 1. Поставка ритмичке јединице. 2. Упознавање ритмичких фигура, импровизација. 3. Откривање врсте такта. 4. Усмени ритмички диктати. 5. Писмени ритмички диктати. 6. Откривање тоналитета на камер тон „а“. 7. Усмени мелодијски диктати. 8. Писмени мелодијски диктати – једногласни и двогласни.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)