logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

877 Развој пијанизма и клавирске технике Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗаједница музичких и балетских школа Србије, Немањина 9, 11080 Земун
КоординаторМила Лацковић, mila.lackovic@kostaman.rs, 011/261-52-23, 065/331-45-28
АуториАлександар Сердар
РеализаториАлександар Сердар
Општи циљевиУпознавање професора ОМШ и СМШ са развојем пијанизма кроз векове, са развојем клавирске технике која се кроз историјске периоде мењала
Специфични циљевиПроширивање спознања о историјату пијанизма и клавирске технике у циљу квалитетније едукације младих
Садржај и активности 1.Историјски развој пијанизма и пресек клавирске технике кроз епохе. 2. Развој клавирске технике од периода барока и појаве Рамоа и Купрена. 3. Развојем инструмента условљава се и потреба за сложенијом клавирском техником (Бетовен, Черни, Лешетицки Лист). У првом делу се детаљно објашњавају методе, а на крају је предвиђена практична презентација.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)