logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

876 Развој методике наставе музичке културе у основним и средњим школама у Србији Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога, Џона Кенедија 7, 11070 Нови Београд
КоординаторСнежана Филиповић, fsnezana1@yahoo.com, 011/318-28-06, 063/171-88-79
АуториСнежана Филиповић, Милка Пајевић
РеализаториСнежана Филиповић, Милка Пајевић
Општи циљевиДа помогне наставницима музике која је један од најзначајнијих развојних чинилаца у целокупном развоју личности (когнитивном, емотивном, физичком) да на оптимални начин адекватно приступе музици као феномену човековог изражавања са једне стране и феномену образовања са друге.
Специфични циљевиУпознавање полазника са историјским развојем музичке педагогије у Србији, достигнућима из савремене психологије и педагогије који су од значаја за наставу музике, Стандардима за наставу Музичке културе код нас и у свету, ваннаставним активностима у оквиру предмета Музичка култура у свим типовима школа, могућностима унапређења хорске и вокалне технике, мултимедијима у настави музичке културе као и са актуелним смотрама и такмичењима значајним за овај предмет
Садржај и активности 1.Историјски развој наставе музике у српским школама током 19. и 20. века 2.Могућности примене савремених достигнућа психологије и педагогије за унапређивање наставе музике. 3. Стандарди у образовању – историјски и проблемски приступ. 4. Ваннаставне активности у настави музичке културе у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама. 5. Могућности рада на унапређивању хорске вокалне технике. 6. Мултимедија у настави музичке културе. 7. Смотре и такмичења.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)