logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

875 Рад на интерпретацији композиција различитих стилова у настави клавира Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, 11000 Земун
КоординаторРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011/260-92-81, 062/796-004
АуториБранка Жиравац Јеремић
РеализаториБранка Жиравац Јеремић
Општи циљевиУнапређење и осавремењивање наставе клавира у основној и средњој музичкој школи у складу са савременим токовима музичке педагогије и извођаштва
Специфични циљевиУнапређење и осавремењивање наставе клавира у основној и средњој музичкој школи у складу са савременим токовима музичке педагогије и извођаштва
Садржај и активности 1. Музичке илустрације као демонстрација предавања, на клавиру, уживо; са компакт-дискова презентација различитих извођења истих композиција, као слика моде и индивидуалности пијаниста, као и слика различитих традиција и уобичајеног извођења композиција из различитих епоха и векова кроз снимке најцењенијих интерпретатора одређених аутора. 2. Практичан рад са ученицима као илустрација педагошког приступа ученицима разних разреда и узраста; на путу ка разноврсном и квалитетном извођењу адекватно узрасту ученика (дела рококоа, барока, класике, романтике, импресионизма, експресионизма и савремене музике).
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)