logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

874 Припрема ученика за јавни наступ – психолошки и средински чиниоци успешности Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
Координатордр Драгољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториБланка Богуновић, Тијана Мировић
РеализаториБланка Богуновић, Тијана Мировић
Општи циљевиУпознавање наставника музичких школа са психолошким аспектима припреме ученика за јавне наступе и унапређивање срединске подршке развоју и напредовању ученика
Специфични циљевиУпознавање наставника са узроцима треме и техникама за смањивање тензије и остваривање бољих резултата ученика и успостављање модела ефикасне сарадње
Садржај и активности Непосредна припрема за јавни наступ: 1. Врсте и узроци треме. 2. Упућивање у значај и улогу наставника у процесу настајања и овладавања тремом. 3. Вежбе релаксације, едукативна кинестетика. 4. Когнитивно-емоционални аспект припреме. 5. Бихејвиорални аспект припреме. 6. Лекови и музичко извођење. 7. Дугорочна припрема за јавни наступ. 8. Мотивациони аспекти припреме. 9. Улога и значај сарадње наставника и родитеља. 10. Тешкоће и конфликти у сарадњи унутар тријаде и конструктивни приступи у сарадњи.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)