logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

873 Припрема и реализација школске приредбе Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, 11070 Нови Београд
КоординаторДубравка Томић, dddina.tomic70@gmail.com, 011/357-02-33, 064/136-78-97
АуториДубравка Томић
РеализаториДубравка Томић, Бранислава Ђого
Општи циљевиБлаговремено организовање приредбе – свечане академије, тематска повезаност, атрактивност; Проналажење бржих, креативнијих, стручнијих путева заједничког циља
Специфични циљевиРедитељки поступак, примена савремених техничких помагала (миксета, микрифон, компјутер...), практична примена стечених знања
Садржај и активности 1. Организација састанка о културној и јавној делатности школе и подела задужења. 2. Историјски развој музичког позоришта. 3. Сличности и разлике између свечане академије и ревијалног програма. 4.Приказивање видео-снимка ревијалног програма „Времеплов“ (део магистарских студија – предмет режија, проф. Димитрије Ђурковић) 5. Израда позивнице (програма) за свечану академију (ревијални програм). 6.Драматуршко-редитељски поступак (како се ствара приредба). 7. Аудиотехника (приказ и вежбање повезивања разгласа, рачунара...).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)