logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

872 Припрема дела за јавно извођење у настави виолончела и камерне музике Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, 11000 Београд
КоординаторРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011/319-35-82, 060/369-02-80
АуториБранислав Петровић
РеализаториБранислав Петровић
Општи циљевиОспособљавање наставника за успешну реализацију јавних наступа ученика
Специфични циљевиПоставка теоријских и практичних елемената приступа методском задатку: питања селекције дела, селекције додатне литературе, техничка припрема, психолошки приступ
Садржај и активности Поставка теоријских и практичних елемената приступа методском задатку: питања селекције дела, селекције додатне литературе, техничка припрема, психолошки приступ.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника10
Трајањедва дана (16 бодова)