logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

871 Популарна музика као интегрални део савремене културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење композитора Србије, Мишарска 12-14, 11000 Београд
КоординаторИвана Тришић, composas@gmail.com, 011/334-08-94, 063/654-485
АуториВесна Микић, Корнелије Ковач, Зоран Симјановић, Раде Радивојевић
РеализаториВесна Микић, Корнелије Ковач, Зоран Симјановић, Раде Радивојевић
Општи циљевиЦиљ овог пројекта је да се настава музике у музичким и општеобразовним школама прошири и на популарну музику
Специфични циљевиДа се наставницима музичког образовања омогући теоријски и практичан увид у значај класика популарне музике и тиме пружи могућност да и овај жанр унесу у своја предавања
Садржај и активности 1. Популарна музика у популарној култури - дефиниција. 2. Мајсторске радионице: Примењена музика (филм); Фузија жанрова и стилова; Четири деценије успона српске популарне музике (1960 - 2000); Музика шездесетих; 3. Популарна музика у популарној култури – жанрови. Мајсторске радионице: Примењена музика (позориште); Музика за децу; Четири деценије успона српске популарне музике (1960 - 2000); Музика седамдесетих. 4. Популарна музика у популарној култури – анализа. Мајсторске радионице: Примењена музика (радио и телевизија); Велики српски песници у оквиру популарног жанра; Четири деценије успона српске популарне музике (1960 - 2000); Музика осамдесетих и деведесетих.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бодова)