logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

870 Плес рукама – оригами, будимо исти и никада сами Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториЧедомир Милићевић, Наташа Цветковић, Сања Кондић, Елвира Молнар Лакатуш
РеализаториНаташа Цветковић, Сања Кондић, Елвира Молнар Лакатуш
Општи циљевиРазвијање креативности као доминантне особине код ученика; Развијање координације, фине моторикe и логичког мишљења; Ненасилно решавање проблема агресије
Специфични циљевиРазвој естетских осећања и креативности код деце; Стимулација оперативности мишљења ; Смањење малолетничке деликвенције
Садржај и активности Oбучавање наставног кадра у изради оригами фигура намењено ученицима основних школа и предшколских установа. Садржај програма садржи избор фигура у израду оригамија прилагођен ученицима основне школе и предшколских установа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)