logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

87 Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих кроз самоспознају Компетенцијa: K3
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић
РеализаториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић, Наташа Станисављевић, Весна Остојић, Снежана Шундић, Слађана Голубовић, Слободан Јовановић, Слободан Павловић, Татјана Рајић, Биљана Игњатовић, Јасмина Момчиловић, Бобан Антић, Валентина Раничић, Мирјана Радојевић, Драгана Бошњак, Славица Јаковљевић, Радмила Темељковић, Вера Савић Бенић, Едита Сакали, Јасмина Лекић Бељански, Гордана Матовић, Мирјана Митровић, Владан Јанковић, Бисерка Јаковљевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО
Специфични циљевиРазумевање ПО кроз самоспознају, интересовања, вештине, вредности, учење учења, индив. праћење, рад са родитељима, умрежавање школа и партнера, промоција ПО
Садржај и активности 1. Савремен и концепт професионалне оријентације (ПО) – ПО и петофазни процесни модел. 2. Савремени концепт ПО. 3. Професионална оријентација – појам и место у савременој школи. 4. Промене у свету рада (занимања) и професионална оријентација младих. 5. Улога наставника у професионалној оријентацији младих. 6. Рад на текстовима. 7. У свету интересовања (Индивидуални упитник за регистровање степена интересовања за поједине активности и распоређивање у простору по степенима процене за поједина интересовања из упитника, аргументација избора у размени). 8 У свету вештина и способности (Процењивање парова по способностима у упитнику и укрштање сопствене слике о себи са сликом од других). 9. У свету вредности (Како градимо и усаглашавамо систем вредности – презентација помоћу пирамиде вредности). 10. Самоспознаја (Сагледавање интересовања, способности и вредности, и самопроцена чулних, моторичких и когнитивних способности). 11. Какав сам и како ме други виде (упоређивање слике о себи и слике о другима). 12. Који сам тип учења (упозавање са типовима, процењивање припадања одређеном типу, начини побољшања процеса учења). 13. Сарадња са родитељима (упознавање са програмом и улогама родитеља и начинима подршке у избору школе и занимања). 14. Стилови васпитања (упознавање са различитим стиловима васпитања и подршка развојно-подстицајном стилу). 15. Упознавање са Приручником за рад са ученицима и портфолио (анализа материјала и размена о могућности примене). 16. Планирање имплементације (план имплементације и рад са ученицима у условима сваке поједине школе). 17. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)