logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

869 Педагошки аспекти литературе за клавирски дуо Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
Координатордр Драгољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториВесна Кршић Секулић, Снежана Николајевић
РеализаториВесна Кршић Секулић, Снежана Николајевић
Општи циљевиУсавршавање наставе Клавира и Камерне музике – кроз ансамбл клавирски дуо у оба вида – клавир четвороручно и два клавира
Специфични циљевиУсавршавање наставе кроз историјски и аналитички аспект литературе за овај ансамбл
Садржај и активности 1.Историјски развој литературе за клавирски дуо. 2. Анализа глобалних принципа структуре композиција за клавир четвороручно и за два клавира.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)