logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

868 Папирна чаролија Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФорум београдских основних школа, Змаја од Ноћаја 9, 11000 Београд
КоординаторРада Додић, dodicrada@beotel.net, 011/263-34-60, 063/766-72-31
АуториВесна Шешлија, Јелена Милекић, Биљана Котевска, Тања Думановић
РеализаториВесна Шешлија, Јелена Милекић, Биљана Котевска, Тања Думановић
Општи циљевиОспособљавање за ручну израду папира и израду уникатних уметнички обликованих и употребних предмета од ручно израђеног папира; Примена „уметничких и старих заната“; Развој еколошке свести у смислу уочавања значаја рециклаже са аспекта одрживог развоја; Уочавање вредности примене алтернативних средстава и комбиновања различитих материјала и техника; Корекција и ублажавање потешкоћа у развоју и подстицање развоја очуваних способности и могућности деце са посебним потребама
Специфични циљевиСтицање знања и вештина из области уметничких заната у обављању послова обликовања материјала (папира), при чијој изради долази до изражаја лични укус; Развијање способности комбинаторике радних операција, материјала и техника; Развијање памћења, визуелног мишљења, повезивање опажених информација; Развијање манипулативне спретности и учење кооперативних улога унутар тима; Развијање и богаћење сензомоторних и психомоторних искуства и когнитивних функција; Отклањање и ублажавање емоционалних тензија и хиперактивних облика понашања
Садржај и активности 1. Упознавање учесника са програмом, циљевима и задацима програма „Маштаоница од папира“ и применом стечених знања у образовно-васпитном раду са децом. 2. Практична – мануелна припрема папира за даљу обраду – рециклажу. 3. Прављење пулпе. 4. Изливање и сушење из рамова. 5. Декорација папира у току фазе изливања и сушења. 6. Израда производа од ручно прављеног папира. 7. Избор радова и припрема за излагање. 8. естетска анализа радова. 9. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника10-12
Трајањедва дана (12 бодова)