logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

867 Организација наставе музичке културе у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7-9, 21100 Нови Сад
КоординаторЕмилија Станковић, emilija_st@yahoo.com, 021/420-187, 063/897-08-91
АуториЕмилија Станковић, Мирослава Петров
РеализаториЕмилија Станковић, Мирослава Петров
Општи циљевиПодизање квалитета наставе музичке културе у основној школи и остварење Образовних стандарда за предмет Музичка култура
Специфични циљевиСистематизација наставних садржаја; Избор дела и додатне литературе за слушање и извођење музике; Осавремењивање методологије рада у настави
Садржај и активности 1. Методологија рада на реализацији програмских садржаја обрадe песме и подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима – извођење, слушање, истраживање и стварање звука. 2. Методологија рада на реализацији програмских садржаја слушање музике и развијања способности активног слушања музике код ученика основних школа предвиђених програмом за седми и осми разред основне школе (Методологија рада на реализацији програмских садржаја везаних за обраду музичких облика, музичких инструмената и музичке историје).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника5-25
Трајањедва дана (16 бодова)