logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

866 Од песме до нота Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМузичка школа „Ватрослав Лисински“, Страше Пиџура 1/2, 11030 Београд
КоординаторВесна Цветковић, direktor.lisinski@gmail.com, 011/357-26-43, 011/355-26-43, 063/204-036
АуториВесна Цветковић, Јасмина Михаљица
РеализаториВесна Цветковић, Јасмина Михаљица
Општи циљевиУнапређење наставе солфеђа ОМШ и СМШ од музике-звука ка знању
Специфични циљевиКоординација наставе инструмента и солфеђа у ОМП и СМШ
Садржај и активности Мелодика, ритам, вишегласје, диктати, теорија музике, ОМШ, СМШ, координација инструмента са солфеђом.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)