logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

865 Од метода у настави до школског форум позоришта: драма унапређује кључне образовне компетенције Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУстанова културе градске општине Стари град "Пароброд", Капетан Мишина 6а, 11000 Београд
КоординаторМилена Рајковић, direktor@ukparobrod.rs, 011/263-96-39, 063/112-64-87
АуториЉубица Бељански-Ристић, Јелена Стојиљковић, Анђелија Јочић, Сања Крсмановић Тасић
РеализаториЉубица Бељански-Ристић, Јелена Стојиљковић, Анђелија Јочић, Сања Крсмановић Тасић
Општи циљевиУнапређивање професионалне праксе и компетенција наставника кроз непосредну примену иновативних, креативних и интерактивних драмских метода и техника
Специфични циљевиОбогаћивање наставних и ваннаставних часова и активности драмским структурама које унапређују кључне компетенције – од изражавања до комуникације
Садржај и активности 1. Драмске вежбе и игре – увођење у непосредно искуство драмске акције, вежбање драмских способности и вештина. 2. Драмско играње и драматизације – кроз импровизације основних драмских елемената и једноставних техника развоја драмске радње. 3. Драмске презентације и играње позоришта – презентације малих драмских форми које су резултат претходних процеса као драмске акције групе или презентација за оне који су гледаоци.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)