logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

864 Мултимедијална музичка радионица Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, 11080 Земун
КоординаторСилвана Грујић, silva@drenik.net, multimedijanamr@gmail.com, 011/367-11-45, 063/771-10-88
АуториМаријана Милошевић Симић, Силвана Грујић
РеализаториМаријана Милошевић Симић, Силвана Грујић
Општи циљевиРад наставника у основним и основним музичким школама и васпитача у предшколским установама на иницирању дечјег интересовања за музику. Развој и неговање слуха и осећаја за ритам. Постизање квалитетне рецепције и интерпретације музичког материјала, изградња музичког укуса и развој стваралачког изражавања
Специфични циљевиСпајање различитих медија у презентацији систематизоване грађе
Садржај и активности 1. Припрема за музичко извођење и анализа музичког дела. 2. Чин интерпретације. 3. Перцепција музике. 4. Музички инструменти. 5. Приче о музици. 6. Музичке игре. 7. Музичке драматизације. 8. Рад на музичкој писмености и развоју музичких способности. 9. Различите методе учења музике. 10. Музички жанрови. 11. Композитори. 12. Извођачи. 13. Класична, примењена, дечја, популарна и изворна музика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)