logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

862 Методолошки принципи у организацији часа и самосталном раду ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, 11000 Земун, Београд
КоординаторРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011/260-92-81, 062/796-004
АуториМиомир Симоновић
РеализаториМиомир Симоновић
Општи циљевиУнапређење флаутистичке педагогије у ОМШ и СМШ
Специфични циљевиОрганизација часа, са посебним освртом на тонске и техничке вежбе, скале и етиде
Садржај и активности 1. Рад на тонским и техничким вежбама са посебним освртом на организацију свакодневног вежбања ученика. Ниво школовања: ОМШ. 2. Рад на скалама – функција и улога скала у настави флауте у ОМШ и СМШ. Ниво школовања: ОМШ. 3. Рад на техничким вежбама и етидама. Ниво школовања: ОМШ. 4. Рад на тонским и техничким вежбама са посебним освртом на организацију свакодневног вежбања ученика. Ниво школовања: СМШ. 5 Рад на скалама – функција и улога скала у настави флауте у ОМШ и СМШ. Ниво школовања: СМШ. 6. Рад на техничким вежбама и етидама. Ниво школовања:СМШ. 7. Примена обрађених тема у флаутистичкој литератури ( комади и циклична дела) Ниво ОМШ. 8. Примена обрађених тема у флаутистичкој литератури ( комади и циклична дела) Ниво СМШ. 9. Размена искустава и резиме семинара.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)