logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

861 Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, 11000 Београд
КоординаторДрагана Нешић, gaga.nesic@gmail.com, 011/239-04-48, 064/632-54-68
АуториЉиљана Кувељић, Драгана Нешић
РеализаториЉиљана Кувељић, Драгана Нешић
Општи циљевиУнапређивање компетенције, сензибилитета и изоштравање критеријума за конструктивнију, креативнију и функционалнију наставу Музичке културе
Специфични циљевиАртикулисање детерминишућих фактора и практична примена наставних јединица, метода рада и садржаја везаних за аналитичко слушање и извођење музике
Садржај и активности 1. Практични примери за одређене наставне јединице, различити аспекти аналитичког слушања и извођења музике; Увид у тренутну праксу, методе и могућности; улоге и задаци наставника и ученика (анализа и разговор). 2. Прилагођеност садржаја програма образовним стандардима постигнућа ученика у основном образовању. 3. Демонстрација и аналитичка обрада звучних примера. 4. Радионица – презентација и анализа Примена методичких поступака при обради песме (теоријски и демонстрациони приступ)
5. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи
Број учесника16-28
Трајањедва дана (16 бодова)