logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

860 Луткарство у настави и ваннаставним активностима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУдружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше Томића 19 Б, 21100 Нови Сад
КоординаторВера Стојшић-Гашпаровски, lutka@uvu.rs, 021/633-59-40, 063/523-748
АуториВера Стојшић-Гашпаровски
РеализаториМилена Гмијовић, Вера Стојшић-Гашпаровски, Ана Радаковић
Општи циљевиРазвој професионалних вештина и подстицање личног развоја наставног кадра; Јачање професионалних капацитета наставника за унапређивање образовно-васпитне праксе упознавањем основа луткарске уметности и применом иновативних наставних метода и техника; Повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе у складу са савременим реформским процесима у образовању
Специфични циљевиРазвијање комуникацијских вештина, сарадње, сценске културе и креативности; Усвајање и примена луткарских знања, садржаја, метода и техника, израда и широка наставног средства – лутке и луткарских представа у настави и ваннаставним активностима; Осавремењавање наставе кроз примену конкретних креативних луткарских садржаја; Оспособљавање за примену луткарства у индивидуалном (образовном, васпитном и терапеутском) раду/плану са свим ученицима, са посебним освртом на инклузију; Оспособљавање за припрему и извођење јавног луткарског наступа, медијског иступања, учешћa на смотрама, такмичењима...; Оспособљавање за индивидуално напредовање у луткарском раду кроз критичку (само)анализу луткарских представа школских група и професионалних позоришта; Подстицање на даљи самосталан рад, размену луткарских искустава, знања и умрежавање наставника луткара;
Садржај и активности Основе луткарства и примена у настави 1. Појам лутке и луткарства; Свет лутака, улоге луткара; Историјски преглед луткарства, врсте луткарских представа и позоришта. 2. Потребе и могућности примене лутке у настави и ваннаставним активностима; Корективни и терапеутски луткарски рад; Укључивање ученика у рад, инклузивни рад. 3. Типови лутака и могућности њихове анимације. 4. Анализа професионалних луткарских представа за децу и одрасле – снимак I; 5. Типови позоришних лутака; Анализа професионалних луткарских представа – снимак II. 6. Књижевни, драмски и луткарски текстови; Примери луткарских сценарија; Адаптација књижевног текста у луткарски и писање сценарија; Извођење представе на основу сценарија учесника. 7. Анализа професионалних луткарских представа – снимак III; Позориште сенки. 8. Познавање и примена луткарских метода и техника I, II потпуно применљивих и ефикасних у наставном раду; Анализа школске луткарске представе – снимак IV; Упутства за даљи рад. Литература. Евалуација. 8. Полазници самостално припремају и изводе луткарске представе у настави. Путем електронске поште изводе се консултације за припрему часа/луткарске представе са реализаторима. Након изведеног часа, полазници семинара, имејлом достављају фотографије, своју и ученичку процену успешности примене луткарства у настави реализаторима са којима врше завршну консултативну анализу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)