logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

86 Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања Компетенцијa: K3
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић
РеализаториМарина Остојић, Валерија Живковић, Јелена Димитријевић, Марија Радовановић, Наташа Станисављевић, Весна Остојић, Снежана Шундић, Слађана Голубовић, Слободан Јовановић, Слободан Павловић, Татјана Рајић, Биљана Игњатовић, Јасмина Момчиловић, Бобан Антић, Валентина Раничић, Мирјана Радојевић, Драгана Бошњак, Славица Јаковљевић, Радмила Темељковић, Вера Савић Бенић, Едита Сакали, Јасмина Лекић Бељански, Гордана Матовић, Мирјана Митровић, Владан Јанковић, Бисерка Јаковљевић
Општи циљевиУнапређивање компетенција професионалаца за примену петофазног процесног модела професионалне оријентације и стварање системске мреже подршке у области ПО
Специфични циљевиРазумевање ПО развијањем информисања о занимањима, каријери, путевима образовања, рад са родитељима, умрежавање школа и партнера, промоција ПО
Садржај и активности 1. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања (Савремени свет рада и кључне компетенције, рад на материјалу и презентација). 2. Активни видови рада у школи и иновативни видови рада у предузећу (Рад на тексту и уочавање везе рад у школи – иновативни видови рада у предузећу и израда постера за презентацију). 3. Информационе понуде, прикупљање и начини обраде информација (идентификовање и анализа ресурса, анализа SWOT извор информација у односу на могућност информисања и симулација у односу на изворе информација). 4. Области рада и припадајућа занимања (Упознавање и повезивање области рада са припадајућим занимањима по групама методом рада са картицама). 5. Области рада и припадајући профили (повезивање области рада и стручних области средњих стручних школа и гимназија). 6. Класификација занимања у одговарајуће стручне области (повезивање захтева занимања – на картицама – са листом способности које одговарају тим занимањима). 7. Стереотипи везани за пол и нетрадиционална занимања (освешћивање схватања о типичним мушким/женским занимањима и нетрадиционалним занимањима и веза са потребама коју намеће развој света рада). Људи из струке у настави (интервју са особом која је представник одређеног занимања, симулација и интервју са људима из струке у настави, кроз игру „тајанствена личност“ са одређеним занимањем и квалификациони оквири занимања). 8. Структурисање и визуализација квалификационог оквира занимања (креирање мапе ума за задато занимање). 9. Критеријуми избора занимања (креирање садржаја и активности у радионици о критеријумима избора занимања). 10. Рад са родитељима (рангирање картица са критеријумима за избор занимања, за њихову децу). 11.Планирање имплементације, упознавање са Приручником и портфолијом. 12. Евалуација (самооснаживање „Чаробна кутија“, евалуација програма).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањетри дана (24 бода)