logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

859 Ликовно је и... Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУчитељско друштво Лесковац, Бабићког Одреда 27, 16000 Лесковац
КоординаторДејан Цакић, teacher@krstarica.com, 063/104-35-32, 064/145-25-92
АуториМарина Илић, Даница Коцевска, Биљана Бошковић
РеализаториМарина Илић, Биљана Бошковић, Дејан Цакић, Момчило Стојковић
Општи циљевиРазвијати педагошку праксу у области ликовне културе изграђивањем сазнања о стратегијама подучавања, планирању садржаја и праћењу напредовања деце
Специфични циљевиПромовисање интегрисане наставе ликовне, језичке, музичке и драмске културе/васпитања у функцији подстицања дечјег стваралаштва; Учење ликовних техника
Садржај и активности 1.Основни проблеми актуелне праксе у ликовном васпитању/култури. 2. Савремени приступ подучавању. 3. Интегрисано учење у области ликовног васпитања/ културе. 4. Креативна радионица I –говорно и ликовно стваралаштво; Креативна радионица II – драмско и ликовно стваралаштво (каширање,преобликовање амбалажног материјала,ер браш, фротаж, колаж, тапас, лавирани цртеж, гравура, комбиноване технике). 5. Психолошке основе ликовног васпитања. 6. Креативна радионица III – естетско процењивање; Креативна радионица IV – елементи примењене уметности – ливење гипса,сликање на камену, дрвету, ћеремиди, лејки. 7. Представљање пројекта насталог у радионицама – отварање изложбе и извођење представе. 8. Планирање садржаја ликовног васпитања/културе. 9. Израда дневне скице активности/часа. 10. Представљање дечјих портфолија и портфолија теме –пројекта.11. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)