logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

858 Креативни приступ настави ликовне културе у складу са образовним стандардима Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 5
ИнституцијаЕдукација за 21. век, Драже Павловића 26, 11000 Београд
КоординаторЛидија Жупанић Шуица, lidijasuica@bvcom.net, 011/278-85-43, 064/186-60-43
АуториЛидија Жупанић Шуица, Ана Недељковић
РеализаториЛидија Жупанић Шуица, Ана Недељковић, Ивана Лукић
Општи циљевиВодити рачуна о хоризонталној и вертикалној корелацији; Садржај наставе да буде доступан свим ученицама; Примењивати технике доступне у пракси
Специфични циљевиОбучити наставнике да подстакну ученике да на креативан начин усвајају наставне садржаје и развијају знања и вештине у складу са образовним стандардима
Садржај и активности 1. Нови медији, материјали и технике визуелних уметности. 2. Усклађеност Наставног програма основног образовања и васпитања и Образовних стандарда за крај обавезног образовања за наставни предмет ликовна култура. 3. Специфичности психолошког развој деце са сметњама у развоју и деце из маргинализованих друштвених група. 4. Значај уметничког изражавања за психолошки развој деце са сметњама у развоју и деце из маргинализованих друштвених група.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)