logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

857 Коришћење уметничког дела за креирање активне наставе у основном и средњем образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМузеј савремене уметности, Ушће 10, Блок 15, 11000 Београд
КоординаторВесна Милић, vesna@msub.org.rs, 011/367-62-88, 063/666-816
АуториВесна Милић, Јелица Радовановић
РеализаториВесна Милић, Јелица Радовановић, Оливера Ножинић
Општи циљевиСтимулисање школа да на квалитетан начин користе ресурсе окружења у настави – продубљивање знања и развијање вештина потребних за унапређивање квалитета наставе
Специфични циљевиИстраживање могућности коришћења потенцијала уметничких дела за креирање интегративних тема; Развијање идеја о коришћењу ресурса окружења у креирању квалитетне активне наставе
Садржај и активности 1.Уводно предавање – презентација примера образовних програма развијених при великим светским музејима за потребе образовног система, као и искустава радионица реализованих на сталној поставци и изложбама МСУБ, анализирање потенцијала учења у и кроз област уметности (интердисциплинарни приступ учењу, интегративне теме, активне методе наставе, коришћење ресурса окружења у настави). 2. Групни обилазак поставке уз анализу појединих експоната (анализа слојева уметничког дела, интегративни карактер уметности). 3. Демонстрација процеса развијања сценарија за рад са ученицима на основу музејске збирке или изложбе. 4. Учесници семинара, подељени у групе које чине наставници различитих предмета, самостално развијају идејна решења сценарија за рад са ученицима. 5.Презентација идејних решења уз дискусију.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)