logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

856 Корак ка култури Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење "Млади и игра", Алеја Маршала Тита 18/2-4, 24100 Суботица
КоординаторМиланка Станкић, milankalj@yahoo.com, 024/541-942, 063/856-93-23
АуториМиланка Станкић
РеализаториНикола Страјнић, Викторија Алаџић, Оливер Томић, Весна Дицић, Оливера Протић, Горан Еветовић, Александар Догнар, Миланка Станкић
Општи циљевиИнтеграцијско-корелацијским методом (вертикално и хоризонтално) објединити фазе у развоју уметности и презентовати их на нов начин усклађујући их са Образовним стандардима који се усвајају у образовном систему у Републици Србији; Пратећи школске програме, доприносити изградњи богатог унутрашњег света наших просветних радника и ученика који ће на тај начин постати трајно интелектуално и културно наслеђе на коме ће назиђивати свеукупну личност
Специфични циљевиОсветлити периоде у развоју уметности тако што ће се указати на све аспекте: музички, уметнички, дизајн, гастрономију, историју костима, историју уметности, књижевност, примењену уметност; Организација иностраних образовних путовања која ће својим садржајем пратити теме семинара
Садржај и активности 1. Старо доба (Kина, Eгипат, Грчка, Рим, Императорска Србија). 2. Средње доба (ренесанса, барок, средњовековна Србија, романика, готика). 3. Ново доба (Фламанци, импресионизам, сецесија, уметност 20. и 21. века).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника10-30
Трајањетри дана (24 бода)