logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

855 Корeлативно проучавање музичких и других уметничких дела применом кибернетског модела Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМШ „Стеван Мокрањац“, Обилићева 31, 36101 Краљево
КоординаторСветислав Цветић, cbeta@eunet.rs, 011/212-17-97, 064/129-53-06
АуториАна Стишовић-Миловановић, Маја Ступар
РеализаториАна Стишовић-Миловановић, Светислав Цветић, Маја Ступар
Општи циљевиМотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у образовним и васпитним установама, за унапређење теоријских и практичних знања из области дидактике и методике за наставне области: српски језик и књижевност, друштвене науке и уметност
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација полазника програма са савременим теоријама учења, теоријским постулатима тумачења уметничких дела и практичне примене у настави.
Садржај и активности 1.Упознавање полазника са савременим теоријама учења (кибернетски модел и сродне когнитивистичке теорије). 2. Начини интеграције савремених теорија учења у наставни процес. 3. Упознавање полазника програма са савременим феноменолошким и естетичким теоријама. 4. Начини коришћења савремених феноменолошких и естетичких теорија. 5. Оспособљавање полазника за самосталну израду алгоритама за ученике и наставнике и њихову примену у настави. 6. Оспособљавање полазника за самосталну практичну примену стечених знања.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, , стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)