logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

854 Компаративне технике методике класичног балета са основом на Ваганова техници Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаБалетска школа "Димитрије Парлић", Жарка Зрењанина 25, 26100 Панчево
КоординаторТатјана Крга, dimitrijeparlic@open.telekom.rs, 013/351-187, 060/034-83-35
АуториАна Јојић
РеализаториАна Јојић, Катарина Милинковић
Општи циљевиУнапређивање знања из области методике класичног балета заснованог на постојећим плановима и програмима али допуњено искуствима из западних балетских школа
Специфични циљевиПрограм и начин рада, приступа извођењу методике; Примена Ваганова технике у најеминентнијој немачкој школи „ John Cranko“ и Националној балетској школи у Торонту
Садржај и активности Физиологија и њене примене у балету. 2. Развој стопала и стицање снаге за рад на врховима прстију. 3. Поставка дела тела која представља основу стабилности за извођење свих будућих елемената класичне игре која је веома захтевна. 4.Савремени приступи стицању кондиције неопходне за извођење тешког балетског програма. 5. Пластичност тела и како је постигнути. 6. Рад на неким од варијација класичног балетског репертоара. 7. Преношење оригиналних светских извођења. 8. Разговор са балетским педагозима у правцу помоћи код методике балета и начина њеног преношења на ученике. 9.Пројекција видео-записа најеминентнијих уметника балетске уметности и компарација са нашим балетским извођењима. 10. Уочавање сличности и разлика и теоретска разрада о тој теми. 11.Систематизовање различитих приступа у раду педагога из исте школе и разговор о сличностима и различитостима.

Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)