logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

853 Клавирски свет Сергеја Рахмањинова и руских савременика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗемун Арт Клуб, Немањина 9, 11080 Земун
КоординаторСиниша Радојчић, sinisa.radojcic@kostaman.rs, 011/316-77-75, 065/334-88-35
АуториДрагољуб Катунац
РеализаториДрагољуб Катунац
Општи циљевиОбележавање двоструке годишњице; Реконструкција наших односа према руској музици; Глобално сагледавање делатности Рахмањинова
Специфични циљевиУметност Рахмањинова у односу на руске савременике; Укупни уметнички профили; Клавирски опуси у укупном стварању
Садржај и активности 1. Аспекти композиционог и извођачког рада Рахмањинова, од раних покушаја до завршне синтезе. 2. Аспекти извођачке делатности. 3. Селекција клавирског опуса. 4. Избор свих значајних клавирских остварења. 5. Селекција одабраних опуса савременика у распону од Глинке до Метнера. 6. Укључивање аудиторијума у игру препознавања извођачких резултата. 7.Документарна грађа. 8. Диференцирање погодних лакших методолошких опуса. 9. Евентуални одјеци на нашем простору.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)