logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

852 Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториДрагољуб - Драган Шобајић
РеализаториДрагољуб - Драган Шобајић
Општи циљевиАнализа садржаја савремених клавирских школа за почетнике прописаних законом за ниже и средње музичке школе у Србији; Повећање ефикасности примене ових школа у настави Клавира.
Специфични циљевиВредновање наведених уџбеника у контексту досадашњег развоја обуке на инструменту и постављање у актуелне светске токове
Садржај и активности 1. Анализа порекла, грађе и примењених методских поступака у уџбеницима за почетнике: Александра Николајева „Свирање на клавиру"; Јеле Кршић „Почетна школа клавира“ и осталих ауторкиних радова („Методика наставе клавира“, „Орнаментика – педализација – трема“, „Ритам“); Мирославе - Лили Петровић уџбеника за почетнике „Школице за клавир“. 2. Очекивани педагошки резултати ових уџбеника у нашој средини. 3. Садржај у актуелним уџбеницима клавира за почетнике у другим срединама (аутора Томсон, Бастијен. Моранж-Мошен, Ван де Велде, Куонами, Сузуки, Кашаји-Фанто, Артаболевскаја, Баренбојим – Перунова, Милич) ради њиховог поређења са садржајима рада школа наших ауторки Ј. Кршић и М. Л. Петровић.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)