logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

851 Клавирска кефалица – почетна школа за клавир Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаМузичка школа - Суботица, Штросмајерова 3, 24100 Суботица
КоординаторЕдита Барлаи, ebarlai@yahoo.com, 024/553-837, 062/513-649
АуториМирна Мирков Стес
РеализаториМирна Мирков Стес
Општи циљевиЦиљ школе је да се код деце развије љубав према музици, пробуди интересовање и љубав према свирању на природан и непосредан начин; Садржај на којем ће се радити је мелодичан, уметнички припремљен и доступан дечјем карактеру и интересовању, близак дечјем свету, објашњен илустрацијама.
Специфични циљевиНепосредно учешће саме деце у испољавању свог унутрашњег света и емоција; Оваква врста креативног рада ће подстицати креативно размишљање и довести до могућности трајног памћења и развоја фотографске меморије која је веома важна у каснијим фазама развоја, посебно у случају јавног извођења. Дечји цртежи ће илустровати везу између слике и музичког знака и таквим креативним радом ће се добити музички симболи, тј. нови ''Музички речник за децу''.
Садржај и активности Нова методологија клавира има за циљ да покаже нове могућности приступа музици стваралачким процесом (цртањем и компоновањем). Разноликост методологије рада са предшколским узрастом обезбедиће почетно знање које ће бити основа за принципе и процесе у школском образовању. Значајна пажња је посвећена самосталности ученика, што ће омогућити наглашавање елемената његовог талента и осећања слободе. Овакав начин рада ће наставнику омогућити да истражује,анализира,размотри и оцени дечји рад и музички језик. Циљ програма је да се пронађу начини и методе за развој музичког изражавања детета у складу са његовим природним способностима. Ова клавирска школица ће представити, у првом плану, музички доживљај путем музичке представе и приказати нове могућности прилажењу музици стваралачким процесом, ширењем видокруга тј. дечјег хоризонта. Садржај који ће се обрађивати је мелодичан, уметнички обрађен, доступан дечјем карактеру и укусу. Блиско дечјем свету, објашњен дечјим илустрацијама, разумљив и на тај начин лако усвојив. Велика пажња усмерена је на самосталност ученика која ће допуштати истицање елемената његове надарености, слободу осећања ради његовог емоционалног развоја (цртањем и компоновањем). Техника ће се развијати и усвајати паралелно са музиком. Први часови би обухватали рад са популарним мелодијама и на тај начин би увела ученика у музику без оптерећења музичким појмовима и музичким облицима. Ноте ће, у почетној фази, остати део дечје песме и тако задобити карактер занимљиве игре. Песме, као носилац музичко емотивног садржаја, изводиле би се колективно са наставником уз клавирску пратњу. Поређење претече клавира са данашњим клавиром, његове могућности, изглед, упознавање са механиком, звуком, регистрима, дужином и висином трајања тонова, педалима...Упознавање ученика са клавијатуром. Очима, слухим додиром кроз методе меморисања тонова, кратких музичких мотива. Правилно држање тела које је неопходно за стварање доброг осећаја и удобности за инструментом. Од начина седења (који ће бити илустрован) зависи поставка и рад руке са којим ће се даље садржаји бавити, рад прстију, несметани развој технике, прецизност у ритму и квалитет тона. Почетне вежбе су кратке због лакшег задржавања дечје пажње и развијања способности мишљења и осећаја за музичку целину. При обрађивању сваке нове теме школица не ставља акценат само на обрађивање техничких проблема већ приступа истовремено обрађујући техничке и музичке захтеве у циљу њиховог упоредног развоја и рада на музичком стилу. Школица се бави усавршавањем визуелних опажања. Пажљиво анализира нотни текст, мелодијску линију, динамику, симетричност и подударност који ће бити од важности за васпитање слушне контроле и постизања сигурности у свирању. Ова школица садржи различите захтеве и педагошке могућности од првих музичких појмова до рада на развијању емоција, дечје фантазије која је битна за почетак свирања и која ће дати сигурне кораке ка самосталном и креативном изражавању – свирању.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)