logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

85 Програм превенције насиља „Здрави избори за децу“ (напредни ниво) Компетенцијa: K3
Приоритети: 1,7
ИнституцијаИнцест Траума Центар - Београд, Maчванска 8, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Богавац, itcentar@EUnet.rs, 011/386-13-32, 063/752-12-54
АуториДушица Попадић, Љиљана Богавац
РеализаториМарија Кривачић, Душица Попадић, Мирослава Вуковић, Љиљана Богавац, Станислава Оташевић, Весна Брзев-Ћурчић
Општи циљевиОстваривање друштва слободног од насиља и дискриминације над децом и женама
Специфични циљевиОрганизовање и квалитетно спровођење програма превенције родно заснованог насиља у школском контексту, уз доследно и системско укључивање школског особља, родитеља и деце
Садржај и активности 1. Да ли говоримо истим језиком – усаглашавање појмова и ставова у контексту насиља над децом. 2. Специфичности рада у оквиру превентивних програма. 3.Програм превенције Инцест Траума Центра, Београд („Здрави избори за децу“ – обухвата наставно особље, родитељe и децу). 4. Програми превенције као инструменти обелодањивања злостављања. 5. Извори помоћи „И поред најбоље воље, није лако радити скупа“. 6. Пројекат „Недеља превенције сексуалног насиља у школском контексту“.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника26
Трајањетри дана (24 бода)