logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

849 Интерпретација барокних концерата за флауту Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМузичка школа „Др. Војислав Вучковић“, Кондина 6, 11000 Београд
КоординаторДанијела Бајић, danijelabajic@yahoo.de, 063/109-19-73
АуториЉубиша Јовановић, Данијела Бајић
РеализаториЉубиша Јовановић, Данијела Бајић
Општи циљевиУпознавање са концертима за флауту у француској, италијанској и немачкој школи барока, као и унапређење наставе
Специфични циљевиСпецифичност се огледа у методолошком приступу у оквиру све три школе барока као и третирање облика, хармоније, артикулације, темпа и украса
Садржај и активности 1. Упознавање са карактеристикама и развојем концерта у све три школе барока. 2. Интерпретација концерата. 3. Третирање облика, хармоније, употреба украса, фразирање. 4.Утицај италијанске, немачке и француске школе барока. 5 Препоручена стручна литература. 6. Методологија рада са децом.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)