logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

848 Играј, играј, играј – Педагошки форум сценских уметности Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториВера Миланковић
РеализаториГордана Ачић, Вера Миланковић, Милена Петровић, Нина Суботић
Општи циљевиУвођење и истраживање игровног принципа у области педагогије музике, драме и балета (покрет и плес); Комуникација и интеракција теорије и праксе у земљи и иностранству укључујући истраживачке радове са специфичном или интердисциплинарном тематиком и област специјалне едукације
Специфични циљевиАнимирање наставника за креативни рад у настави; Подстицање интердисциплинарног и истраживачког принципа у настави
Садржај и активности 1. Актуелни проблеми педагогије сценских уметности у контексту игровног принципа. 2. Како сазнања из наставне праксе различитих сценских дисциплина могу бити сагледана у контексту игровног принципа. 3. Проблеми инструменталне педагогије (постура, дисање, трема) и игровни принцип. 4. Сазнања из области психологије музике која могу допринети лакшем усвајању игре као поступка у педагогији сценских уметности. 5. Истраживања у педагогији сценских уметности – домаћа и страна. 6. Игра у педагогији уметности у раду са децом са различитим врстама ометености у развоју (инклузија).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)