logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

847 Игра и покрет, инструменти невербалне комуникације и развоја имагинације у процесу едукације младих Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаУниверзитет уметности у Београду, Косанчичев венац 29, 11000 Београд
КоординаторПредраг Миладиновић, centar@arts.bg.ac.rs, 011/262-42-81
АуториИвана Вујић Коминац, Кристина Опсеница
РеализаториИвана Вујић Коминац, Кристина Опсеница
Општи циљевиУметност покрета као подстицај бољег саморазумевања и разумевања другог; Неговање, оплемењивање и освешћење телесног покрета, код младих, као инструмента невербалне комуникације и иницијатора имагинативних процеса
Специфични циљевиЕдукација наставног кадра основних и средњих школа као и предшколских установа којом би се ови педагози упознали са историјатом и техникама игре кроз историју са посебним освртом и примерима из савремене игре ХХ века као и са примерима вежби , телесних припрема и практичних техника као што су импровизације, технике телесног изражавања којима би педагози горе наведених установа развијали своје едукативне програме и усавршавали развојну праксу са ђацима
Садржај и активности 1.Историја игре. 2. Савремена игра XX века 3. Плесне технике Рудолфа Лабана – свест о властитом телу у покрету, динамика покрета, невербална комуникација, спознаја простора, покрета, сарадња у групи. 4. Tехника site specific покрета Трише Браун, покрет на отвореном, плесна импровизација као подстицај машти и сарадњи са другима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)