logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

846 Драмско васпитање Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за културу Војводине, Војводе Путника 2, 21100 Нови Сад
КоординаторВладимир Рис, zkvmanifestacije@nscable.net, 021/457-525, 063/735-34-99
АуториЕмилија Мрдаковић
РеализаториЕмилија Мрдаковић, Милица Комазец, Слободан Нинковић, Саша Латиновић
Општи циљевиПодизање нивоа стручног знања, вештина и способности учитеља, наставника и професора у процесу употребе драме и позоришта у образовању и васпитању ученика
Специфични циљевиРазвијање креативности код наставника; Проналажење метода који повезују образовање и позориште; Осмишљавање часова коришћењем позоришних средстава; Изградња навика да се мисли о процесу рада, а не само о резултату
Садржај и активности 1.Упознавање са карактеристикама драмског и луткарског театра. 2. Изражајна средства драмског и луткарског театра. 3.Стварање драмске ситуације. 4.Субјекат и објекат у стваралаштву глумца. 5. Сценска радња и визуелно представљање радње. 6. Игра = Позориште = чаробна формула. 7. Позориште у настави. 8. Осмишљавање игре на часу. 9. Предмет и функција лутке. 10. Врсте лутака. 11.Стварање ситуације за игру са луткама. 12. Образовни театар.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника10-15
Трајањедва дана (14 бодова)