logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

843 Видим, чујем, певам, свирам – корелација наставе инструмента и теоријских предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМШ "Ватрослав Лисински", Страше Пинџура 1/2, 11000 Београд
КоординаторВесна Цветковић, direktor.lisinski@gmail.com, 011/354-68-31, 063/204-036
АуториВесна Цветковић, Љиљана Степановић, Јасмина Михаљица
РеализаториВесна Цветковић, Љиљана Степановић, Весна Цветковић
Општи циљевиУнапређење наставе инструмента и солфеђа и теоријских предмета у ОМШ и СМШ
Специфични циљевиУспешнија координација и корелација наставе инструмента и солфеђа и теоријских предмета у ОМШ, СМШ
Садржај и активности 1. Потреба развијања хармоснког слуха, технике рада на вишегласју, повезивање са наставом инструмената у ОМШ и СМШ. 2. Технике вишегласних диктата (ритмитчи, мелодијски). 3. Упознавање са литературом за рад у ОМШ и СМШ. 4. Радионица по групама од 10 наставника (комбиноване групе наставника солфеђа, инструмента, диригената и корепетитота). 5. Припрема рада вишегласја у ОМШ и СМШ (реализација рада вишегласја и диктата). 6. Презентација рада радионица и дискусија о одржаним презентацијама.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)