logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

842 Бетовенове клавирске сонате – историјат и интерпретација Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
Координатордр Драгољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториАлександар Сердар, Драгољуб - Драган Шобајић
РеализаториАлександар Сердар, Драгољуб - Драган Шобајић
Општи циљевиУнапређење професионалних способности професора Клавира у нижим и средњим музичким школама кроз упознавање са својствима клавирских соната Л. В. Бетовена
Специфични циљевиУпознавање са музичким, интепретативним, пијанистичким и педагошким својствима клавирских соната Лудвига ван Бетовена
Садржај и активности 1. Предуслови настанка Бетовенових соната за клавир. 2. Сонатни принцип. 3. Сонатно стваралаштво водећих композитора на прелазу из 18. у 19. век. 4. Клавири с краја 18. и почетка 19. века. 5. Одлике пијанизма Бетовеновог доба. 6. Бетовенов пијанистички стил. 7. Пијанистички стил Бетовенових соната. 8. Периодизација и систематизација композиторових соната 9. Интерпретациј. 10. Редакције. 11. Значајна извођења. 12. Значајни звучни записи. 13. Значајни написи о интерпретативним проблемима Бетовенових соната. 14. Бетовенове сонате у данашњој клавирској педагогији. 15. Улога Бетовенових соната у образовању савременог музичара. 16. Композиторове сонате на програмима музичких школа. 17. Интерпретативни и пијанистички проблеми. 18. Рад на посебним извођачко-техничким проблемима.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)