logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

841 Барокна соло и камерна музика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУстанова културе градске општине Стари град "Пароброд", Капетан Мишина 6а, 11000 Београд
КоординаторМилена Рајковић, direktor@ukparobrod.rs, 011/263-96-39, 063/112-64-87
АуториСмиљка Исаковић
РеализаториСмиљка Исаковић
Општи циљевиУпознавање са специфичностима солистичке и камерне барокне музике; Посебне одлике солo и камерне музике у бароку (континуо – облигато) и инструмената који реализују континуо
Специфични циљевиСпецифичност интерпретације у односу на пренос са барокног чембала на модерни клавир; Разлике у третману барокних соната за инструмент и континуо, облигатне инструменте, трио соната и осталих барокних камерних дела; Информација о разним могућностима реализације барокних басових и мелодијских линија
Садржај и активности 1.Теоретски део: представљање карактеристика барокног стила, технике, орнаментике, нотације, фразирања; посебности барокних инструмената, композитора, националних школа и релевантних музичких облика, од сонате до секстета. 2. Практични део: упоредни приказ и практична примена на клавиру и чембалу.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)