logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

840 Анализа интерпретације музичког дела Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
Координатордр Драгољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториДејан Синадиновић
РеализаториДејан Синадиновић
Општи циљевиРазумевање композиторове поруке; разумевање функција структуралне, односно хармонске анализе музичког дела
Специфични циљевиАнализа музичке драматургије, поетике композиторовог стила и емотивних односно карактерних образаца дела
Садржај и активности Предавања обухватају анализу неколико капиталних дела клавирске литературе из сваке стилске епохе. Предавач се у оквиру ове анализе ослања на стечена знања полазника из структуралне односно хармонске анализе музичког дела, али се инсистира на функционалности овако изведених закључака – поенти која би морала бити коначан исход академске анализе.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)