logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

84 Проблематично дете у разреду Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 4
ИнституцијаУчитељско друштво Неготин, Иве Лоле Рибара 1, 19300 Неготин
КоординаторСлађана Петковић Констандиновић, pksladja@gmail.com, 019/548-525, 064/262-42-46
АуториЕмил Влајић, Мирсада Топаловић
РеализаториЕмил Влајић, Мирсада Топаловић
Општи циљевиПовећање компетенција наставника у раду са проблематичном децом
Специфични циљевиСтицање знања о типовима проблематичне деце и начинима решавања њихових проблема; Стицање вештина добре комуникације са проблематичном децом
Садржај и активности 1. Дефиниција и препознавање проблематичног детета. 2. Различити типови и психолошки профили проблематичног детета. 3. Вештине потребне у раду са проблематичном децом, са акцентом на трансакционој анализи. 4. Поремећаји понашања и практично решавање ситуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)