logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

838 Александерова техника – комуникација на делу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗемун Арт Клуб, Немањина 9, 11080 Земун
КоординаторСиниша Радојчић, sinisa.radojcic@kostaman.rs, 011/316-77-75, 065/334-88-35
АуториНаталија Јовић, Бобан Стојанов
РеализаториНаталија Јовић, Бобан Стојанов
Општи циљевиМетодичка помоћ наставницима за остваривање квалитетније комуникацијe на релацији наставник–ученик и применe Александрове технике у том процесу
Специфични циљевиOвладавање тренерским вештинама рада са ученицима; Оспособљавање наставника да увиде проблеме код ученика због којих не постижу максимум
Садржај и активности 1. Холистички приступ аспектима музичког извођења (психофизички, когнитивни и емоционални аспект). 2. Разлози за настајање тегоба при бављењу музичким инструментом. 3. Анксиозност и њено савладавање као чест проблем музичких извођача. 4. Кaкo да се уз помоћ Александерове технике решавају проблеми анксиозности. 5. Комуникативност – композитор-извођач-публика. 6. Какo да поставите „права“ питања. 7. Какo да позитивно утичете на ток комуникације. 8. Какo да се „повежете“ са ученицима. 9. Кoнтакт са ученицима и прилагођавање. 10. Штa су то зоне комуникације. 11. Какo да уђете у добро емотивно стање сваки пут када то желите. 12. Стил и лично излагање. 13. Коришћење сопствених ресурса у комуникацији.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)