logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

836 Kултура графичког дизајна Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУниверзитет Метрополитан, Тадуеша Кошћушка 63, 11000 Београд
КоординаторЈелена Самарџић, jelena.samardzic@metropolitan.ac.rs, 011/203-08-85, 063/850-47-36
АуториСветлана Смолчић Макуљевић
РеализаториСветлана Смолчић Макуљевић
Општи циљевиРадионица графичког дизајна замишљена је као стручни семинар који треба да пружи неопходно осавремењавање и унапреди наставу постојећих школских програма основног и стручног образовања. Програм је намењен образовању наставника и предавача, преко којег се упознају са савременом методологијом у изучавању историје визуелне комуникације и различитим новим уметничким медијима који сведоче о континуитету и традицији културе графичког дизајна.
Специфични циљевиУ практичном делу полазници се на конкретним примерима упознaју са савременим средствима и видовима графичког дизајна. Представљају се различите форме и функције, како у штампаним тако и у новим медијима а посебно ће се указати на значај графичког дизајна у интерактивном извођењу наставе
Садржај и активности 1.Историја графичког дизајна и визуелне комуникације. 2. Графички дизајн као медиј визуелне комуникације, од средњег века (илуминације) све до типографије и графичког дизајна дигиталне ере. 3.Идеолошки; пропагандни и радни дискурси графичког дизајна. 4. Графички дизајн и визуелна комуникација. 5. Графички дизајн у савременом свету. 6. Визуелна комуникација. 7.Типографија и писмо. 8. Дизајн паковања. 9. Дизајн публикација. 10.Фотографија и дигитална слика у дизајну. 11. Видео у дизајну. 12. Веб-дизајн. 13. Рекламне кампање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)