logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

835 Kултура говора Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаЗавод за културу Војводине, Војводе Путника 2, 21100 Нови Сад
КоординаторВладимир Рис, zkvmanifestacije@nscable.net, 021/457-525, 063/735-34-99
АуториВесна Ждрња, Агота Виткаи Кучера, Слободан Нинковић, Саша Латиновић, Свенка Савић, Владимир Рис
РеализаториВесна Ждрња, Агота Виткаи Кучера, Слободан Нинковић, Саша Латиновић, Свенка Савић
Општи циљевиУсавршавање учитеља, наставника и професора српског (матерњег) језика у области културе говора; Едукација педагога за рад са децом – рецитаторима на очувању матерњег језика и неговању лепе речи
Специфични циљевиПрипрема педагога (деце) за смотре рецитовања; Упознавање са специфичним методолошким и теоријским приступима у раду са рецитаторским, говорничким, драмским и другим групама у којима је говор средство изражавања
Садржај и активности 1. Базични појмови гласовне и говорне технике. 2. Анализа стиха и песме кроз: дисање, обликовање вокала и консонаната, озвучење гласа, артикулацију, говорне константе и говорни ритам. 3. Дикцијски појмови – видови саопштавања, логички акценат, интерпункција говорног језика, пауза и говорне фигуре (градација, контраст и компарација). 4. Говорна обрада стиха – ритам, цезура, стопа, рима, рефрен,опкорачење,говорни темпо, акценат и логички акценат, анализа примера самих полазника семинара. 5. Наступ рецитатора (став, поглед, држање тела и руку...). 6. Рад на гласу и артикулацији, упознавање са техникама и методама дикције, приступ говору као средству комуникације, употреба говора као изражајног средства, анализа текста као предлошка за говорно уметничко дело, упознавање са радом у групама које се баве говором, упутства за индивидуални рад.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника10-25
Трајањедва дана (14 бодова)