logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

834 Увођење и примена савремених ИТ и нових аудиовизуелних наставних средстава Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаОксфорд Центар д.о.о., Добрачина 27, 11000 Београд
КоординаторЈелена Дујовић, ocentars@eunet.rs, 011/262-42-48, 065/227-73-59
АуториГордана Каћибо, Мира Франићевић
РеализаториГордана Каћибо, Гордана Ерцег, Анђелка Цолић, Јагода Гацић, Дарио Ристовић, Анђелија Ковачевић, Александра Мирков, Стив Ливер, Џени Дули
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену нових ИТ и методологија као системa подршке њиховом иницијалном знању и досадашњем искуству
Специфични циљевиПостизање бољег квалитета наставе, оптимизација времена потребног за обраду наставне јединице и побољшање комуникације на часу
Садржај и активности Програм је осмишљен је на основу анализа степена и квалитета примене информациoних технологија и иновативних методологија у настави енглеског језика и анализе усклађености праксе са иновацијама.
Анализа постојећег иницијалног знања и компетенција наставника енглеског језика везаних за интерактивну белу таблу( IWB) и I-ebook – анкета, дискусија, квиз. 2. Презентација и упознавање наставника са предностима примене иновативних технологија и методологија у настави енглеског језика – интерактивна предавања и језичке радионице. 3. Оспособљавање наставника за примену IWB и I-ebook у настави – презентација, демонстрација и језичке радионице. 4. Примена усвојених компетенција кроз практичан рад у групама са релевантним материјалом (учесницима омогућава непосредно сагледавање предности примене нових информационих технологија и аудиовизуелних наставних средстава у пракси). Реализација садржаја програма предвиђена је у виду два интерактивна предавања и 13 језичких
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)