logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

832 Тестирање и евалуација у настави италијанског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФилолошки факултет, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторИвана Трбојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/263-95-53, 063/305-634
АуториЈулијана Вучо, Катарина Завишин
РеализаториЈулијана Вучо, Катарина Завишин
Општи циљевиДа се наставницима скрене пажња на неопходност развоја процеса тестирања и евалуације који треба да буде у функцији развоја језичких вештина ученика
Специфични циљевиРазвој способности и спремности наставника да различите врсте тестова прилагођава циљевима наставе страног језика, да одређује критеријуме за тестирање језичких вештина и наставне грађе, као и да евалуира постигнућа ученика у складу са језичким нивоима Заједничког референтног оквира
Садржај и активности У оквиру програма ће бити представљени различити типови тестова за тестирање основних језичких вештина. Посебна пажња посветиће се критеријумима оцењивања и вредновање грешака који се примењују приликом тестирања за међународне сертификате за италијански језик (CILS, CELI, PLIDA, Roma Tre). Поред тога, приказаће се могућности употребе Заједничког европског референтног оквира за тестирање језичких способности и евалуацији резултата уз помоћ стандарда оцењивања и различитих приступа евалуационих критеријума. Посебно ће бити истакнута употреба Заједничког европског референтног оквира за дефинисање садржаја тестова, извођење критеријума постигнућа у односу на постављене циљеве учења и континуирану евалуацију постигнућа ученика у складу са одређеним нивоима ЗЕРО-а. У оквиру семинара учесници ће имати увид у примере тестова међународно признатих сертификата за италијански језик и прилику да анализирају и критички се осврну на критеријуме тестирања и евалуације постигнућа ученика на одређеним језичким нивоима ЗЕРО-а. У другом делу семинара биће организована радионица у којој ће наставници имати прилике да у паровима или мањим групама конципирају тестове у складу са потребама њихове наставне праксе, као и да размене искуства и реше недоумице и проблеме у вези са тестирањем и евалуацијом у сопственој наставној пракси.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)