logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

831 Речник као наставно средство у настави енглеског и немачког језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаКЛЕТТ друштво за развој образовања, Светозара Ћоровића 15/4, 11000 Београд
КоординаторТијана Јевремовић, tijana@klett.rs, 011/334-83-84, 063/107-85-01
АуториВојислав Николић
РеализаториНенад Томовић, Јелена Костић, Александар Трапара, Сања Барбулов
Општи циљевиУнапређење наставе и процеса учења страних језика применом нових дидактичко-методичких знања у планирању и реализацији наставе која су у вези са употребом речника
Специфични циљевиПодстицање наставника за планирањем наставе и наставних активности које интензивирају коришћење речника у процесу савладавања садржаја програма приликом увођења новог лексичког материјала и граматике
Садржај и активности 1. Анализа различитих лексикографских извора и теорије превођења (предности и мане рачунара и интернета у процесу усвајања нових речи; начини примене различитих методичких поступака у коришћењу речника у настави енглеског и немачког језика). 2. Припремне активности (развијање стратегије избора и дефинисање тематског оквира и садржаја за истраживање у складу са потребама наставног програма; упознавање са прикладним методама и облицима рада као и са специфичним лексикографским техникама у настави страног језика у основној и средњој школи). 3. Демонстрациона радионица – примена различитих техника и облика рада који се могу применити у раду са ученицима приликом решавања дефинисаних задатака базираним на адекватним изворима. 4. Искуствена радионица – вођени самостални истраживачки рад на изабраним примерима.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)