logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

830 Развијање усменог изражавања у настави енглеског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, 11000 Београд
КоординаторАнита Малешевић, anita.malesevic@gmail.com, 063/247-047
АуториИвана Милошевић
РеализаториИвана Милошевић, Костас Пексос, Биљана Пиповић, Марија Лукач, Марија Голубовић
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за планирање и примену активности које развијају усмено изражавање и побољшавају квалитет наставе енглеског језика
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација о различитим методама и наставним средствима подесним за развијање комуникацијских вештина
Садржај и активности 1. Увод – циљеви програма и очекивани исходи; међусобно упознавање кроз активност Find someone who. 2. Стратегије развијања говорне продукције (циљ, теме, активности) . 3. Лексичка компетенција (тема, циљеви, активности у којима се користе визуелна наставна средства). 4. Како охрабрити и мотивисати ученика да говори (циљ, теме, активности). 5. Подстицање различитих врста интелигенција код говорне продукције (тема, циљеви, активности, упознавање полазника са применом вишеструке интелигенције у говорним активностима). 6. Евалуација програма.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)