logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

83 Проблем трговине људима (децом) – превенција и едукација Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаАСТРА - Акција против трговине људима, Царице Милице 15, 11000 Београд
КоординаторИвана Радовић, ir@astra.rs, 011/263-51-14, 064/177-12-38
АуториМарија Анђелковић, Тамара Вукасовић, Жељка Мартиновски, Евгенија Јокановић
РеализаториМарија Анђелковић, Ивана Радовић, Евгенија Јокановић, Жељка Мартиновски, Милан Жарковић, Слађана Радуловић, Марија Петровић
Општи циљевиОпшти циљ програма је упознавање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа са проблемом трговине децом ради превенције ове појаве
Специфични циљевиСензитивизација наставника да препознају потенцијалне жртве трговине децом ради превенције, као и превентивна едукација ученика/ца
Садржај и активности 1.Трговина децом – основне информације о феномену, узроцима и последицама. 2. Права детета – проблем трговине децом, одабрани међународни документи и релевантно национално законодавство. 3. Улога државних органа Републике Србије у сузбијању трговине људима (основне информације о Републичком тиму за борбу против трговине људима). 4. Трговина децом као специфичан вид насиља над децом. 5. Различити модели врбовања жртава трговине људима и како их препознати. 6. Модели (само)помоћи у конкретној ситуацији (механизми упућивања и помоћи жртвама трговине децом у Србији). 7. Конципирање стратегије – прављење акционих планова за деловање у школи након обуке.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)