logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

829 Практична примена медицинских стручних термина на енглеском у настави и свакодневном животу Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФармацеутско-физиотерапеутска школа, Донска 27-29, 11000 Београд
КоординаторБојана Никић Вујић, bojana.nikic@gmail.com, 011/269-80-03, 064/167-80-95
АуториБојана Никић Вујић, Дубравка Виторовић
РеализаториБојана Никић Вујић, Дубравка Виторовић
Општи циљевиУочавање важности повезивања знања енглеског језика и медицинске терминологије на енглеском језику ради праћења литературе, савремених сазнања и развијања компетенција за наставнике стручних предмета
Специфични циљевиСпецифични циљеви су оспособљавање наставника медицинских предмета за употребу стручне терминологије на енглеском језику ради оспособљавањa наставника да успешно реализују наставни план и програм свог предмета праћењем савремених збивања на енглеском.
Садржај и активности У уводном предавању учесници се упознају са програмом семинара и истиче се важност познавања медицинске терминологије у енглеском језику (медицински енглески). Полазници раде улазни тест, добијају повратну информацију о резултатима теста како би имали јасан увид у своје компентенције пре почетка програма. Предавање је организовано на српском и консекутивно на енглеском језику, уз приказивање кључних термина на енглеском језику на слајдовима. Предавања обухватају терминологију у свакодневној усменој и писаној медицинској комуникацији, термине везане могуће тегобе, дијагностичке методе и претраге, дијагнозе, медицинске савете и различите врсте терапија и практичну претрагу интернет страница везаних за медицину. На крају се ради излазни тест којим се добија повратна информација о степену напретка.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)