logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

828 Педагошка радионица за професоре француског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење професора француског језика Србије, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторМилена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 011/218-65-35, 063/771-10-81
АуториТатјана Шотра-Катунарић, Нада Донков
РеализаториТатјана Шотра-Катунарић, Нада Донков, Анастазија Јадријев-Дошеновић, Милена Милановић, Данијела Милошевић, Маја Пуача Божић, Александра Војводић, Биљана Константиновић, Љиљана Тошић, Сузана Николић, Марина Ђурђевић, Драгица Вељковић, Славица Мијалковић
Општи циљевиРеактуализација вештина и знања кроз практичне педагошке радионице
Специфични циљевиПодизање квалитета наставе француског језика и нивоа теоријског и практичног знања професора француског језика
Садржај и активности 1. Аутентични документи у настави језика. 2. Израда наставних средстава. 3. Игра и креативне активности у настави. 4. Нове технологије. 5. Комуникативни и акциони приступ. 6. Рад са младим професорима
Организовање практичних педагошких радионица ради развијања практичних вештина наставника француског језика.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10-30
Трајањетри дана (24 бода)